Home

Föreningen Berith Bergströms minne     vill lyfta fram Berith Bergströms liv och verk. Vi har skapat denna sida för att sprida information om föreningens aktiviteter och intentioner.


NOLBYN, Värmländskt hantverk är firmanamnet på det hantverk, miniatyrer och dockskåp i skala 1:10 som Berith Bergström och Calle Gustafsson i Lersjöed skapade.

VILLA EDROS är namnet på Berith Bergströms sommarhus där föreningen har sin årliga visning av dockskåp och miniatyrer.

BERITH BERGSTRÖM föddes på Bosjöbruk, 25km NV om Filipstad Hon levde mellan år 1896-1979.


 

             Välkommen!